Privacy en Cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document, wat zo nu en dan wordt ge-update, beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken en hoe wij cookies gebruiken. Bovendien kunt u informatie vinden over hoe u contact met ons kan opnemen als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie.

Autorijbewijs.nl en Motorrijbewijs.nl biedt online diensten via haar website en de mobiele apps. Ook worden deze diensten aangeboden via andere online platformen, zoals websites van partners en social media. De informatie hieronder geldt voor alle platformen.

1. Beheer
De websites www.autorijbewijs.nl en www.motorrijbewijs.nl staat onder beheer van Prabbit BV. De contactgegevens zijn te vinden op deze websites. Autorijbewijs.nl en Motorrijbewijs.nl zijn handelsnamen van Prabbit BV.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.autorijbewijs.nl of www.motorrijbewijs.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.autorijbewijs.nl en www.motorrijbewijs.nl zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Autorijbewijs.nl en/of Motorrijbewijs.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a WebsiteSupporters.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor Klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WebsiteSupporters.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl zijn verstrekt zullen (behalve aan de rijschool waar door de klant een rijles pakket is geboekt) nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
2b Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Autorijbewijs.nl / Motorrijbewijs.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.